MaanCirkel

MaanCirkels bestaan al sinds mensenheugenis. In deze MaanCirkels sluiten we ons aan bij een eeuwenoude traditie van vrouwen om samen te komen in een Cirkel en binnen het veld van onze gezamenlijke energie uiting te geven aan onze liefde en respect voor de natuur en haar cycli, die alles draaiende houden. Tijdens deze MaanCirkels verbinden we ons met deze cycli, zoals het ritme van de seizoenen en het ritme van de maan, om zo met meer intentie in het leven te staan en in de magische stroom van het leven te stappen.

Tijdens de bijeenkomsten volgen we het ritme van de natuur, waardoor elke Cirkel een eigen thema en invulling heeft, maar een aantal elementen zullen in elke MaanCirkel terugkomen. Zo openen we elke cirkel met het neerzetten van een beschermend veld en het uitnodigen van de krachten, zoals Moeder Aarde, Vader Kosmos en de vier Windrichtingen.

Ook zullen we telkens starten met een aardingsoefening, zodat iedere vrouw de tijd krijgt alle dagelijkse beslommeringen even los te laten en te kunnen zakken in haar lichaam en de bedding van de Cirkel. Het zakken in het lichaam maakt daarnaast dat er tijdens de deelrondes wordt gesproken vanuit het hart; iedere vrouw wordt uitgenodigd te delen over wat haar bezighoudt, te reflecteren naar aanleiding van een oefening of visualisatie of intenties te benoemen voor de nieuwe maancyclus.

Om zorg te dragen voor de Tempel van ons fysieke lichaam, zullen we werken met een aantal zachte, fysieke oefeningen, ook wel bekend als Yin yoga, telkens gericht op het thema van de desbetreffende maancyclus. De langer aangehouden poses bieden ruimte voor innerlijke observatie en verstilling van de geest, waardoor je nog dieper in jezelf kunt zakken en af kunt stemmen op wat er voor jou belangrijk is deze komende maand, wat je wil neerzetten of bereiken. Het ritueel wordt afgesloten met het bedanken van de krachten.

Ik organiseer de MaanCirkels rond nieuwe maan, want ik vind dit een bijzondere periode gedurende de hele cyclus die de maan doorloopt: de periode rond nieuwe maan is verbonden met de energie van nieuw begin, plannen maken en intenties zetten. Door maandelijks stil te staan bij wat je écht belangrijk vind en waar je naar toe wil werken (in plaats van je omgeving en toevallige samenloop van omstandigheden jouw koers te laten bepalen), helpt deelname aan de MaanCirkels bij een meer bewust en verbonden leven.

AANMELDEN:
Op dit moment staan er geen MaanCirkels gepland, aangezien we in 2022 emigreren naar Zweden. Mijn intentie is om, wanneer we in Zweden gesetteld zijn, naar verwachting in de regio Småland, weer MaanCirkels te organiseren met gelijkgestemde vrouwen. Wanneer het bovenstaande je aanspreekt en je woont in deze regio, stuur me gerust een mail: info@yoganina.eu . Ik houd je graag op de hoogte wanneer er nieuwe Cirkels op de agenda komen!

Verder, tijdens deze MaanCirkels wordt je uitgenodigd tot een innerlijke reis, waarbij ik, als hoedster,
mijn best zal doen om deze reis en het proces van de MaanCirkel zo goed mogelijk te begeleiden. Om een veilige bedding te creëren voor innerlijk werk is het werken binnen een vooraf afgesproken kader essentieel. Ik stuur je graag persoonlijk dit kader toe zodat je kunt invoelen of je je kunt vinden in het afgesproken kader.

MEENEMEN:
Te midden van de cirkel zal een altaar aanwezig zijn met diverse attributen, bijvoorbeeld elementen uit de natuur en symbolen die bepaalde krachten vertegenwoordigen. Je wordt van harte uitgenodigd om zelf ook iets mee te nemen voor het altaar. Dit kan iets zijn dat een bepaald thema dat speelt in je leven symboliseert, een symbool voor één of meer van de elementen of iets anders dat voor jou betekenis heeft. Mocht je het leuk vinden wat lekkers mee te nemen, voel je vrij dat te doen.

Reacties zijn gesloten.